Descendants of Guillaume Racine

Notes


Laurette Beauchesne

Fille de Joseph Beauchesne et Lina Therrien.
Daughter of Joseph Beauchesne et Lina Therrien.